Tjenester

 ASFALTLEGGING

Austevoll Asfalt AS utfører både store og små asfalteringsoppdrag for både bedrifter, privatpersoner, entreprenører og kommuner. Vi legger stor vekt på å bruke riktig verktøy og har kompetansen som sørger for at du får et best mulig resultat hver gang. Les mer

 OPPMERKING AV P-PLASSER

Et godt oppmerket område øker sikkerheten for samtlige trafikanter, både kjørende og gående. Dersom et parkeringsområde er oppmerket, vil plassen bli best mulig utnyttet. Det er viktig at du som kunde får flest mulig parkeringsplasser på ditt område, og dette er et spesialfelt hos oss. Les mer

 FUGING AV ASFALTSPREKKER

Asfaltsprekker er et stort problem for asfaltdekket, da fuktighet vil trekke ned i undergrunnen og vaske vekk bærelaget. Vårt spesialutstyr vil kunne tette igjen disse sprekkene på en rask og kostnadseffektiv måte, og forlenge levetiden på asfaltdekket med flere år. Les mer

 OPPRETTING

Vi foretar klargjøring av underlag, fjerner ujevnheter, lager riktig fall for kummer og utfører andre oppdrag i forbindelse med oppretting.

 FRESING AV ASFALT

Vi freser bort gammel asfalt, slik at du får et best mulig utgangspunkt for legging av ny asfalt. Vi freser også kanter – for å få bedre heft.

 DRENERING

Vi utfører drenering for vannavleding, og klargjøring for kummer. Vi kjøper også inn kummer og foretar installering av disse. Vi kan også levere og legge ned varmekabler under asfalt.

© Austevoll Asfalt AS
Utviklet av: