Austevoll Asfalt

Austevoll Asfalt AS

– Kvalitet på vei –

Austevoll Asfalt AS er et av få firma på Vestland som besitter fagbrev i asfaltfaget.

Store og små oppdrag

Vi utfører både store og små asfalteringsoppdrag for både bedrifter, privatpersoner og kommune. Har du et område du ønsker asfaltert, eller kanskje du ønsker vedlikehold av allerede asfaltert område? Ta kontakt så vil vi komme på en uforpliktende og gratis synfaring.

Asfaltlegging

Austevoll Asfalt AS utfører både store og små asfalteringsoppdrag for både bedrifter, privatpersoner og kommune.

Oppretting

Vi foretar klargjøring av underlag, fjerner ujevnheter og lager riktig fall for drenering. Dette blir som oftest utført ved å legge på veigrus 0-16 med maskin.

Fresing/Saging av asfaltkanter

I tilfeller hvor vi må frese vekk asfalt pga. av høydeforskjeller, eller hvor vi må lage jevne kanter mellom ny og gammel asfalt, så har vi alt utstyret til dette.

Drenering

Vi utfører drenering for vannavleding, og klargjøring for kummer. Vi kjøper også inn kummer og foretar installering av disse.