Spørsmål og svar

Hvilken tykkelse brukes når dere legger gårdstun, parkeringsplasser og lignende?

Vi legger minimum 4 cm tykkelse (100kg/m2) som er standard mål til slike jobber.

Gjør dere oppretting før dere asfalterer?

Vi retter opp med 0-16 cm grus før vi asfalterer om dette trengs. Dette er for å forsikre deg som kunde at fall og drenering går riktig vei, og ved å rette opp plassen før vi asfalterer kan du være sikker på at plassen blir jevn.

Hvor lang levetid har asfalt?

Asfalt har i gjennomsnitt en levetid på 20-25 år, men med høy ÅDT (Årlig Døgn Trafikk) reduseres denne levetiden. Dette gjelder stort sett på hovedveier og har ingen innvirkning på gårdstun, parkeringsplasser og lignende.

Hvordan skal jeg klargjøre før dere legger asfalt?

Pass på at alt av ugress som vokser opp i veien tas vekk eller blir sprøytet med ugressmiddel. Ugress har en enorm kraft når det vokser, og kommer seg enkelt gjennom et tykt lag med asfalt.

Pass på at det er god drenering. Når asfalten er lagt blir dette et fast dekke, og vannet må ha et sted å renne til. Vannet renner normalt ut til siden eller ned i sluker og akodren. Dette er noe vi kan hjelpe deg med om nødvendig.

Pass på at plassen/veien er ryddig, slik at vi kan arbeide uten hindringer.

Hvilken type asfalt skal jeg velge?

Det finnes mange asfaltvarianter, men en standardvariant som brukes på gårdstun, parkeringsplasser, etc. er AGB-11 (Asfalt Grus Betong, steinstørrelse 11).

Til hovedveier brukes i hovedsak AB-16 (Asfalt Betong, steinstørrelse 16).

Hvor lang tid må jeg vente før jeg kan kjøre på det nylagte asfaltdekket?

Vi anbefaler 24 timer fra asfalten er lagt til dekket er kjørbart. Det er da lurt å parkere bilen på utsiden av der hvor vi skal asfaltere om du skal bruke bilen samme dag.

© Austevoll Asfalt AS
Utviklet av: