Fuging av asfaltsprekker

Generelt

Sprekker i asfaltdekket er et velkjent problem i Norge, mye på grunn av store klimaforskjeller. Når sprekker først er oppstått er vegdekket utsatt for stor slitasje på grunn av fuktighet som trekker ned i bærelaget. På vinterstid vil vi også oppleve teleshiv, og enda større slitasje.

Oppsprekking av asfaltdekket gjør at vann trenger ned i vegkonstruksjonen og vasker ut og forringer materialene i bærelaget. Dette vil gi akselert nedbrytning og bæreevnesvikt, og større skader i asfaltdekket.
Det er derfor svært viktig å tette en begynnende oppsprekking så raskt som mulig.

Økonomi

Ved utstrakt oppsprekking blir det en økonomisk vurdering om man skal foreta sprekkforsegling, oppfresing eller gjøre en hel reasfaltering.

Tetting av sprekker i asfaltdekket ved bruk av forsegling vil i de aller fleste tilfeller være økonomisk forsvarlig og ha en besparende effekt.
Ved bruk av oppfresing og ilegging av ny asfalt vil det komme flere skjøter i asfaltdekket, kostnaden vil være mangedoblet og levetiden er kortere. Forsegling er en rimelig løsning. Tester utført i Amerika viser at etter fem år var forsegling det mest effektive tiltaket i å øke levetiden på asfaltdekket på i forhold til andre vedlikeholdstiltak som oppfresing, tynne overliggende asfaltdekker o.l.
Forsegling av sprekker ga også den mest kostnadseffektive bruken av kroner over tid i forhold til andre vedlikeholdstiltak.

© Austevoll Asfalt AS
Utviklet av: